Diensten

Wat kan Drukwerkservice Kralingen voor u betekenen?

In principe kunt u alles wat met drukwerk te maken heeft aan Drukwerkservice Kralingen overlaten. Het begint vaak met een vraaggesprek en een daaropvolgend advies. Gevolgd door een gedetailleerde opgave van kosten en een planning. Na het verstrekken van de opdracht wordt deze tot en met de levering door Drukwerkservice Kralingen begeleid en zo nodig tussentijds gerapporteerd.

Daarnaast kunnen wij u de garantie bieden dat alle opdrachten die wij uitvoeren beantwoorden aan onze hoge kwaliteitsstandaard tegen een controleerbaar scherpe prijsstelling.

In een persoonlijk gesprek kunnen voorbeelden en mogelijkheden van de diverse soorten druk- en printwerk aan u getoond worden.